«Kunst eller livet»?

Kunst kan være et veldig kraftig virkemiddel i kampen mot masseutryddelsen av arter, og bør brukes i langt større grad enn nå.