Lær av Storebrand, Solberg og Støre!

- Annonse -spot_img

Forsikringsselskapet Storebrand offentliggjorde nylig en gjennomgang av egne investeringer med fokus på bærekraft, «Sustainable Investment Review» (2022). Av dokumentet fremgår det at selskapet fremover vil følge nøyere med på virksomheten til Eolus Vind AB i Vefsn kommune i Nordland. Nærmere bestemt dreier det seg om Øyfjellet vindkraftverk, et industrianlegg som ødelegger for Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.  

Når Storebrand nå vil sette Eolus under lupen, er det en direkte konsekvens av Fosen-dommen. Her konkluderte Høyesterett med at artikkel 27 i FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP 27) var brutt av vindkraftutbyggeren.

Hvis retten etter hvert skulle konkludere med at også Øyfjellet-utbyggingen er lovstridig, vil det ta seg svært dårlig ut for Storebrand.

Solberg og Støre har begge vært pådrivere for vindkraftutbygging i samiske reinbeiteområder

Solberg og Støre har en del å lære

Det er positivt at Storebrand, i motsetning til Solberg- og Støre-regjeringene, signaliserer at Fosen-dommen må bli tatt på alvor. Det er også fremsynt av forsikringsselskapet å trekke paralleller mellom utbyggingene på Fosen og i Vefsn.

I begge tilfeller dreier det seg om industriutbygginger som ødelegger for sørsamisk reindrift. Solberg og Støre har begge vært pådrivere for vindkraftutbygging i samiske reinbeiteområder. De har åpenbart en del å lære av Storebrand!

Slik Storebrand ser det, representerer vindkraftproduksjonen i Vefsn et dilemma hvor «the urgent need to increase production of renewable energy» kommer i konflikt med menneskerettigheter. Påstanden om at vi har et akutt behov for å bygge ut mer kraft, lyder som et ekko fra en kraftbransje primært opptatt av egen forretningsdrift.

SP 27 åpner imidlertid ikke for en slik interesseavveining (143), slås det fast i Fosen-dommen.

Påstanden om et akutt behov for mer kraft, lyder som et ekko fra en kraftbransje primært opptatt av egen forretningsdrift

Bra, men ikke nok

Storebrand ber nå Eolus om å finne gode løsninger for sameksistens med Jillen-Njaarke i Vefsn. Dette er sikkert godt ment, men kan gi et falskt inntrykk av at harmonisk sameksistens er innenfor rekkevidde. Storebrand ber videre Eolus om å respektere urfolks rettigheter i fremtidige prosjekter.

Dette er bra i seg selv, men det er ikke tilstrekkelig. Det beste ville være om Storebrand kunne trekke sine investeringer i Eolus Vind AB med umiddelbar virkning. Det er først og fremst viktig av hensyn til Jillen-Njaarke, men også av hensyn til sitt eget omdømme.  

Jillen-Njaarke og Eolus Vind AB møtes i Helgeland tingrett 30. mai 2023. Storebrand bør forsikre seg om å være på riktig side av konflikten innen den tid.   

Christina Fjeldavli
+ posts

styremedlem i La Naturen Leve.

- Annonse -

Lignende artikler

Delta i debatten

- Annonse -

Instagram

Mest lest nå