Menneskers forhold til naturen ble satt på prøve for åpent kamera, og vi feilet

- Annonse -spot_img

Dyr som plager oss skal drepes.

Dyr som vi plager skal også drepes. Det kan jo hende at de tar igjen.

Det ser ut til å være norske myndigheters offisielle holdning etter avlivningen av hvalrossen Freya.

Avlivingen skjedde «uten dramatikk», sier Fiskeridirektør Frank Bakke-Jensen. Det kommer vel an på hvilken side av geværmunningen man ser det fra.

Det mest oppsiktsvekkende med avlivningen er likevel Fiskeridirektoratets begrunnelse: Folk klarte ikke å holde avstand. Freya ble stresset, og man risikerte at hun kunne skade noen som en stressreaksjon.

Folk plager et fredet dyr, og at hun blir plaget blir brukt som en begrunnelse for å skyte henne. De som plager henne skal verken skytes eller bøtelegges. Så mye betyr det å være fredet i Norge i dag.

Folk plager et fredet dyr, og at hun blir plaget blir brukt som en begrunnelse for å skyte henne

Er Freya skyld i oljeletingen i Barentshavet?

Hva betyr én enkelt hvalross i den store sammenhengen? Er bløthjertede og kunnskapsløse publikummere forledet av ‘bambi-effekten’?

Biolog Per Espen Fjeld påpeker at samtidig som Freya dukka opp i Oslofjorden, delte regjeringen ut 28 nye letelisenser for olje i Barentshavet, uten at noen har kommentert det. I kommentarfeltene har mange påpekt at Freya ville ha vært skutt for lenge siden dersom hun var en elg, uten at noen hadde lagd noe halloi av det.

Det er riktig. Samtidig er det tvilsomt om oljeletingen i Barentshavet ville ha blitt mer problematisert dersom det ikke var for hvalrossen. Det blir litt mye å skulle beskylde henne for. I motsetning til elg er dessuten hvalross en truet og fredet art.

Større enn seg selv

Likevel handler Freyas skjebne om noe mer enn det. Når mange har engasjert seg i Freyas skjebne handler det ikke bare om henne som individ, selv om det er viktig nok. Det skyldes også at det er noe som resonnerer dypere her, noe som har å gjøre med hvordan vi møter naturen rundt oss når den oppfattes som brysom.

Mens kameraene klikket og kommentarfeltene kokte har hvalrossen inntatt en rolle som representant for noe større enn sitt 600 kilo tunge selv. Menneskers forhold til naturen ble her satt på prøve for åpent kamera, og vi feilet.

Konteksten er en global naturkrise og en begynnende menneskeskapt masseutryddelse av arter. Den viktigste grunnen til det er at mennesker legger beslag på artenes leveområder og forandrer dem til å passe våre egne behov. Den nest viktigste årsaken er at vi dreper dem. Klimaendringer er den tredje viktigste årsaken.

I Oslofjorden, der Freya ble skutt, har økosystemet nær kollapset som følge av menneskeskapt forurensning.

Alle steder gikk det bra, bortsett fra den progressive miljøbyen Oslo. Her ble hun plaget til døde

Mennesker først, alltid?

Er det én ting vi kan lære av dette, må det være betydningen av å gi naturen rom, å la den hente seg inn, ikke å presse den til bristepunktet.

Da kan man ikke gå verden i møte med en innstilling om at alt som påfører oss et mildt ubehag, eller potensielt kanskje kan komme til å forårsake noe på et senere tidspunkt, skal drepes og ryddes vekk. Det er det Bakke-Jensen gjør når han uttaler at «vi er opptatt av dyrenes ve og vel, men menneskers liv og helse må gå foran».

Denne inkarnasjonen av kjærlighetsgudinnen har beveget seg gjennom farvann i Nederland, Danmark, Tyskland, England og Shetland. Alle steder gikk det bra, bortsett fra den progressive miljøbyen Oslo. Her ble hun plaget til døde.

‘Nysgjerrige’ publikummere har her spilt rollen til en lynsjemobb, og mediene som har publisert artikler med kart om hvor hun til enhver tid befinner seg er mobbens agitatorer. Dette er også deres feil. Dere har hvalrossblod på henda.

Var klikktallene verdt det?

Even Dessau
Website | + posts

Redaktør for Miljødebatt.no

- Annonse -

Lignende artikler

Delta i debatten

- Annonse -

Instagram

Mest lest nå