Norge – landet der de ville dyrene ikke får være ville

- Annonse -

De siste ukene har flere enslige ulver på vandring i Norges land fått sin dødsdom. Hvorfor det? Jo, fordi de kanskje kan komme til å gjøre noe galt i fremtiden. Men kjære alle sammen: det er helt naturlig at ulver vandrer på denne tiden av året. Det er helt naturlig, og det er ikke farlig.

Tenk om noen fra norske myndigheter, politisk ledelse eller andre fagetater kunne ha formidlet det, isteden for å skape en illusjon om at ville ulver er farlige og må skytes. Det er de naturfiendtlige holdningene i landet vårt som er farlige.

NRK presterte til og med å skrive at ulven som var sett i Asker fortsatt er «på frifot». Ja, hva skulle den ellers være? Den har da ikke rømt fra fengsel. Når journalister skriver om ville dyr på denne måten så vitner det om et ekstremt antroposentrisk syn på tilværelsen. Alt måles ut ifra menneskelige verdier. Nei, ulven er selvsagt ikke på frifot. Det er et vilt dyr som hverken har hørt om fellingsvedtak, kommunegrenser eller ulvesoner.

NRK presterte til og med å skrive at ulven som var sett i Asker fortsatt er «på frifot». Ja, hva skulle den ellers være?

Kunnskap blir oversett

Et av de største problemene i Norge i dag er at kunnskap ikke blir hensyntatt når det tas viktige beslutninger om natur og dyreliv. Vi har nå en politisk ledelse i landet som synes kunnskapen fra «mannen i gata» er viktigere enn kunnskap opparbeidet gjennom årevis med forskning. Når det gjelder ulven, sier forskerne at intakte ulveflokker er det beste for å holde streifulv fra Sverige unna. Forskerne har sagt at hvis man stadig oppløser de norske flokkene så vil vi få mer streifulv. Nettopp det vi ser i dag.

Vi ødelegger de andre artenes leveområder. Samtidig blir vi sure om de våger å bevege seg i nærheten av det vi anser som «vårt». Og det som er menneskets områder er stort sett hele landet. Det finnes ingen steder i landet som ikke eies av noen.

I lys av dette er det ganske tragisk at mottoet til den sittende regjering er: «menneskene skal ta enda mer av landet i bruk». Til og med i statsallmenninger og nasjonalparker så er det menneskenes interesser som råder. Det finnes ikke en eneste nasjonalpark i Norge med intakte økosystemer og store rovdyr.

Ingen steder å gjøre av seg

Så hvor kan de ville dyrene få være ville? Det lurer jeg på her jeg sitter i en fjellbygd i Trøndelag der bjørner har blitt skutt de siste årene så fort de har stukket snuta ut av hiet om våren. I år var det trolig ingen bjørner som våknet opp fra vinterdvalen her i kommunen.

Våren er ekstra stille i år, er den ikke? Det er kanskje ikke så rart ettersom vi har mistet over 70 prosent av verdens insekter siden 1970. De siste 30 årene har Europa mistet 421 millioner hekkefugler. Ikke minst er det de vanlige og kjente fugleartene som det er blitt færre av.

Det er lenge siden jeg opplevde en vår med så mye fuglesang at man ikke klarer å skille lydene fra hverandre. Det er færre enn tusen individer av alle de store rovdyrene i landet vårt nå – til sammen. Likevel er det mange som har det som sine livsprosjekt at de skal bli enda færre.

Måten vi behandler de andre dyrene på er et av vår tids store dilemma. Som Gandhi sa så blir våre verdier vår skjebne.

Det er lenge siden jeg opplevde en vår med så mye fuglesang at man ikke klarer å skille lydene fra hverandre.

Vi trenger nye politikere

Å oppleve ville dyr i sine naturlige element skulle langt flere naturligvis ha gjort. Kjent på spenningen og gleden som dette gir, for det kan ikke byttes med noe bedre. Likevel er det trist å tenke på at nettopp det er det de fleste av oss er i ferd med å gjøre. Vi bytter bort mangfoldet i natur, ville dyr og fugler med store tekniske inngrep og små tekniske duppedingser som tar all vår oppmerksomhet.

Naturen er ikke sertifisert, sikra eller garantert trygg på noen som helst måte, men vi må likevel lære oss – kanskje helt på nytt – å leve med den.

Vi trenger nye politikere og nye stemmer som ser langt frem i horisonten, som ikke blir skremt av kraftkriser, fraflytting, omorganisering, nyheter og argumenter. Som anerkjenner det ville dyrelivet og forstår at det aller viktigste prosjektet vårt faktisk er å opprettholde livets mangfoldig i et langsiktig perspektiv.


Alette Sandvik
+ posts
- Annonse -

Lignende artikler

Delta i debatten

  1. En god beskrivelse av status. Jeg tror mye av vår «appetitt» på natur og dagens skjødesløse behandling av vårt livsmiljø må sees i lys av den lange historia. Våre forfedre kom til et arktisk klima og klarte å finne livberging her. Med jordbruket utviklet vi en høstingskultur som gikk ut på å hente maksimalt ut av lite. Det innebar å «ta for seg» av alt som kunne gi et bidrag til livsopphold. Vi fjernet eller bekjempet alt som kunne tenkes å gi oss konkurranse om ressursene. Vi var få mennesker og mye natur og det er først i vår tid at vi merker konsekvensene av vår framferd. Høstingskulturen, der det meste i naturen vurderes ut fra hvilken verdi vi kan hente ut, den har fulgt oss og sitter i ryggmargen til de fleste av oss. Bruken av utmark (og rovviltproblematikken, som du jobber med) er et godt eksempel på høstingskulturen. Begrepet forenheter er fortsatt sentralt i husdyrnæringa, og tilnærmingen er ofte «hvor mange beitedyr et område kan fø», eller «hvor mange forenheter som kan hentes ut». Et område sin verdi blir redusert til en produksjonsfaktor. I dag er det så vidt jeg vet, ingen sentral målsetting at all utmark i Norge skal fylles opp med beitedyr, men likevel kan en få et slikt inntrykk i mange områder. Vi har i stor grad fjernet de store rovdyra og gjort det praktisk mulig å slippe sau f eks i høyfjellet, hvor det tidligere var minimalt med beitedyr.
    Vårt natursyn preger næringsliv og politikk og den preger naturforvaltningen generelt. Samtidig preger det oss stadig sterkere at vi er nyrike. På noen hundre år har vi gått fra å være et lite fattig land til å bli en oljenasjon. Vi har fortsatt å ta for oss.
    Er historia da en unnskyldning for det rådende natursynet og den naturfiendtlige politikken som føres i dag? Nei, på ingen måte. Vi regner oss som et sivilisert land og vifter i blant med begrepet humanitær stormakt. Likevel tviholder vi på et foreldet natursyn som ligger langt bak nasjoner som vi nødig sammenligner oss med. Men kanskje historia kan være et nyttig bakteppe i den videre debatten…

LEGG IGJEN EN KOMMENTAR

Vennligst skriv inn din kommentar!
Vennligst skriv inn navnet ditt her

- Annonse -

Instagram

Mest lest nå